Tag Archives: Gəncə

24.11.2011/09:17; Gəncə vilayəti

Gəncə vilayəti Gəncənin inkişaf tarixindən söhbət açarkən, iqtisadi və hüquqi cəhətdən bu qədim şəhərin nüfuzu altında olan və öz növbəsində onun içtimai, siyasi və təsərrüfat həyatının bütün sahələrində mühüm rol oynayan bəzi tarixi-coğrafi vahidləri də nəzərə almaq zəruriyyəti meydana çıxır. Elmi içtimaiyyətdə bu barədə yekdil fıkrin olmaması, Gəncə vilayətinin tarixi-coğrafi və etnoqrafiq hüdudlarının dəqiq müəyyənləşdirilməməsi bu zəruriyyəti daha da gücləndirir.

Daha ətraflı

18.06.2011/11:32; Gəncənin yaşı və «Gəncə» sözünün etimologiyası

Tariximiz haqqında nə bilirik? Gəncənin yaşı və «Gəncə» sözünün etimologiyası   Həyatdan vaxtsız köçmüş gənc alim Fərrux Əhmədov özünə əvəz, Azərbaycan tarixinin qaranlıq səhifələrinə işıq saçan sanballı bir abidə qoyub getmişdir. Bu «Gəncənin tarix yaddaşı» kitabıdır. Kitabda Gəncənin uzaq keçmisindən ta XX əsrin ilk onillikiərinədək olan dövrünün tarixi-etnoqrafik mənzərəsi öz əksini tapmışdır.

Daha ətraflı