18.04.2011/08:27; Alimlər uzun ömür kokteyli yaratdılar

Alimlər uzun ömür kokteyli yaratdılar

Milan universitetinin alimləri aşkar etmişlər ki, aminturşulardan ibarət xüsusi «kokteyl» siçanların həyat müddətini 12% artırır. Laboratoriya tədqiqatları zamanı kişi cinsinə aid olan orta yaşlı sağlam siçanlara  aminturşuların üç müxtəlif növü-aminoizokapron turşusu, izoleysin və valin  əlavə edilmiş içməli su  vermişlər.

Adi suyu içmiş siçanlar orta hesabla yalnız 774 gün yaşadığı halda, bu məhlulu içən siçanlar orta hesabla 869 gün yaşamışlar. Üzərində təcrübə aparılan siçanların orqanizmində həyat müddətinin uzadılmasından başqa digər dəyişikliklər də olmuşdur: qəfəslərin energetika qidalandırması artmış və azad radikalların neqativ oksidləşdirmə təsiri isə azalmışdır. Siçanlarda həyat gücləri ehtiyatı böyümüş və əzələ koordinasiyası yaxşılaşmışdır.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *