01.04.2011/08:42; Avropada ən qədim yazı nümunələri tapılmışdır

Avropada ən qədim yazı nümunələri tapılmışdır

Yunanıstanda Avropanın ən qədim yazı nümunələrini tapmışlar. Hazırda güclə gözə çarpan  simvollar bizim eradan əvvəl 1450 və 1350-ci illər arasında Peloponesdə gil lövhəcik üzərinə vurulmuşdur.

Yazı Yunanıstan tarixinin Homerin poemalari haqqında danışılan ən qədim miken dövrünə aiddir. O dövrə aid demək olar ki, yazı nümunələri qalmamışdır, çünki o dövrdəki yazı köçürücülər əsasən bişirilməmiş gildən istifadə etmişlər ki, bu materialın da ömrü çox az olmuşdur.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *