30.01.2011/09:45; Zeytun yağı qaraciyəri qocalmadan müdafiə edir

Zeytun yağı  qaraciyəri qocalmadan müdafiə edir

Tunis və Səudiyyə Ərəbistanından olan tədqiqatçılar iddia edirlər ki, zeytun yağının birinci sıxması-azad radikalların dağıdıcı təsiriylə doğrulmuş proses-qaraciyəri parçaların qocalmasına gətirən və xərçəng  yaranması riskini yüksəldən oksidləşdirmə stressindən  müdafiə edir .

Alimlər zeytun yağı verilmiş siçovullar üzərində sınaq keçirmişlər. Təcrübə onunla nəticələnmişdir ki, heyvanların qaraciyəri oksidləşdirmə stressinə səbəb olan  zəhərlərin təsirindən daha az əzab çəkmişdir. Belə ki, bu siçovulların qaraciyərlərinə antioksidləşdiricilərin fermentlərinin fəallığı qismən böyümüşdür.

Ekspertlər güman edirlər ki, zeytun yağı oksidləşdirmə stressinin zəhərləriylə doğrulmuş prosesə nəzarətin ən effektiv vasitəsidir və onun cövhəri azad radikalların zərərverici təsirindən qaraciyərin qəfəslərini birbaşa müdafiə edir.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *