16.11. 2017/00:11; «Lyapis-lazur» nəqliyyat dəhlizi Kabul, Bakı və Ankaranı 2 mlrd. dollara birləşdirəcək

«Lyapis-lazur» nəqliyyat dəhlizi  Kabul, Bakı və Ankaranı 2 mlrd. dollara  birləşdirəcək

Azərbaycan, Əfqanıstan, Türkmənistan, Gürcüstan və Türkiyə bu beş ölkəni birləşdirəcək.»Lyapis-lazur» nəqliyyat dəhlizinin yaradılması haqqında müqavil imzalayıblar,  Sənəd Əfqanıstan üzrə regional iqtisadi əməkdaşlın VII konfransında, RECCA — Economic Cooperation Conference on Afghanistan  imzalanıb.

Dəmir yolu və yolunun Əfqanıstanın Herat əyalətindəki Torqundi şəhərini Aşqabad ilə birləşdirəcək, sonra isə Xəzər dənizi sahilindəki Türkmənbaşı limanına , daha sonra dəniz vastəsilə Bakıya yol açılacaq, bundan sonra isə Gürcüstanın paytaxtı  vasitəsilə Poti və Batumi  limanlarına şaxələnəcək,   Ankara koridoru vasitəsiləya  İstanbula çatmaq mümkün olacaq.

Layihənin büdcəsi 2 mlrd. $  təşkil edir. Milli dəmir və avtomobil yolları  artıq bu nəqliyyat dəhlizinin mühüm hissəsini təşkil edir, belə ki, saziş ilk növbədə logistik asanlaşmanı və tranzit  gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsiini məqsəd kimi qarşıya qoyur,

Layihənin əsas məqsədləri regionda iqtisadi inteqrasiyanın və ticarət həcminin  artırılmasıdır.

Nəqliyyat dəhlizinin adı  erkən orta əsrlərdə Mərkəzi Asiyadan Yaxın Şərqə Avropaya və Şimali Afrikaya ixrac olunan qədim əsas predmetlərdən birinin adından lazurit — göy rəngli mineral- götürülmüşdür.