03.06.2013/14:06; Misirdə parlamentin yuxarı palatasını qanunsuz saydılar

qanunsuzMisirdə parlamentin yuxarı palatasını qanunsuz saydılar
Misirin Ali Konstitusiya məhkəməsi ölkənin əsas qanunverici orqanını- parlament yuxarı palatasının qeyri leqitim olması haqqında qətnamə çıxarmışdır.

Məhkəmənin qətnaməsində deyilir ki,  deputatların əksəriyyəti «Müsəlman Qardaşların»  nümayəndələrindən ibarət olan  yuxarı palata qanunsuz seçilmişdir. Məhkəmə palatanı buraxmağa məcbur olmuşdur.

Ölkədə prezident Hüsni Mübarək rejiminin devrilməsindən sonra onun tərəfdarları ilə  parlamentə və prezidentə nəzarət edən «Müsəlman Qardaşlar» arasında sərt mübarizə gedir.